Ydelser

Softwareudvikling

Software på Microsoft platformen, .NET og MSSQL Server.
Software der fungere som et bindeled imellem produktionsdatabase og PLC-styring.
Kommunikation med MQTT broker, OPC server, PLC og SCADA systemer.
Dataopsamling og rapportering, af produktionsdata.
Lagerstyring og sporbarhed.
Software for UHF RFID løsninger.

Freelanceopgaver

MKP Software tilbyder tjenester til virksomheder, der mangler arbejdskraft til opgaver, hvor I ikke ønsker at ansætte en ekstra medarbejder, eller hvor de ønskede kompetencer ikke er til stede i virksomheden.

Løsninger

Optimering af proces og produktion

Mange virksomheder prøver at nedbringe omkostninger i forbindelse med produktionsprocesser, hvilket ofte skyldes flaskehalse og overforbrug. Vi tilbyder at lave en visualisering af jeres data via rapportering og grafer, hvilket kan give jer et hurtigt overblik over jeres proces eller produktion. Dataindsamlingen er et værktøj til optimering af jeres proces og/eller produktion, da vi ved hjælp af data kan finde mulige flaskehalse og på den måde udvikle en løsning, der reducerer jeres omkostninger.

I de tilfælde, hvor et MES-system er for stor en løsning, kan vi med fordel udvikle en specialløsning, der kun dækker det enkelte behov.

UHF RFID løsninger

MKP Software har flere års erfaring med udvikling og implementering af RFID løsninger til industrien. Af løsninger kan nævnes mødetidsregistrering, styring af produktionsflow, lagerløsninger og håndtering af returvarer.

UHF RFID løsninger laves i samarbejde med Prosign RFID​​​​

Tidligere løsninger

Softwareudvikling

MKP Software kan tilbyde en bred vifte af løsninger, som både kan være videreudvikling af eksisterende software og software skræddersyet efter jeres behov og ønsker. Af tidligere løsninger kan nævnes et system til håndtering af proces- og produktionsdata på kyllingeslagterier,  samt et system til håndtering af returemballage.

Returembalage

  • RFID mærkning af 30.000 stk. returemballage (emner)
  • Automatisk registrering af emnerne
  • Registrering af flowtiden for et emne fra produktion, til lager, til levering og til modtagelse ved returnering
  • Gevinster for kunden var, at de gik fra manuel til automatisk registrering, hvilket gjorde, at emnerne kom hurtigere retur, og hele processen blev optimeret.

Om MKP Software

Hos MKP Software har vi flere års erfaring inden for både automationsindustrien og udvilkling af software. Vi kan derfor tilbyde en unik kombination af færdigheder, der kan danne bro imellem jeres produktionssoftware og administrationssoftware.

En stor udfordring for mange virksomheder er at få el-automation og software til at spille sammen. Og det er her, MKP Software kommer ind i billedet. Det unikke ved MKP Software er den store erfaring med både el-automation og softwareudvikling, hvilket er en unik sammensætning, som gør det nemmere at få de to elementer til at kommunikere med hinanden. Det rette samspil kan være med til at nedbringe omkostninger og samtidig optimere produktionen.

MKP Software kan udarbejde software til dataopsamling på en produktionslinje, hvor produktionsdata og fejldata fra PLC- og robotstyringerne på produktionslinjen logges. Dette vil skabe større gennemsigtighed på produktionslinjen, flaskehalsene kan findes og produktionslinjen vil blive mere stabil via bedre fejlhåndtering.